Tablice, tašte... - P

osveženo dne 20-II-2018 05:17:56
tablica čita se kao znači
PELAGIC Pelagić? Vasinog malog praunuk?
PLGD IN plugged in uštekan
PLRBEAR polar bear beli medved. ni nalik.
POKEMOM pokemon mom pokemon keva
PORSCHE porše ali auto je leksus
PYG E piggy prase
PYRATE pirate, Pi rate, pie rate ali pi i jeste količnik... obim pite kroz prečnik