Tablice, tašte... - P

osveženo dne 28-V-2012 11:29:32 11:29:32
tablica čita se kao znači
PELAGIC Pelagić? Vasinog malog praunuk?
PLGD IN plugged in uštekan
PLRBEAR polar bear beli medved. ni nalik.
POKEMOM pokemon mom pokemon keva
PYG E piggy prase
PYRATE pirate, Pi rate, pie rate ali pi i jeste količnik... obim pite kroz prečnik