Tablice, tašte... - S

osveženo dne 1-XI-2011 22:33:58 22:33:58
tablica čita se kao znači
SAD FACE sad face tužan lik
SCK BSTD sick bastard đubre jedno pokvareno
SEA DOC sea doctor morski lekar
SHO ME show me; sure [it's] me pokaži mi; nego ko nego ja
SHO MOMA sure, mama važi, kevo
SHO UHOW show you how pokažem ti kako
SK8 MACH skate match, skate machine utakmica na koturaljkama ili sličugama; mašina koja klizi
SKODA škoda Škoda je normalno češko prezime, možda se čovek samo potpisao
SMOOTHK smooth K gladak K (ili mi je stvarno značenje izmaklo)
SO DERTY so dirty tako prljav
STFUMAN shut the fuck up, man aman jebote začepi
STUPID 1 stupid one onaj glupi
SUESRAG Sue's rag Suzanina krpa
SUPER JA   ovo je neki naš
SXE TXN sexy Texan Seksi Teksašanka/nin