Tablice, tašte... - S

osveženo dne 20-II-2018 05:06:47
tablica čita se kao znači
SAD FACE sad face tužan lik
SCK BSTD sick bastard đubre jedno pokvareno
SEA DOC sea doctor morski lekar
SHO ME show me; sure [it's] me pokaži mi; nego ko nego ja
SHO MOMA sure, mama važi, kevo
SHO UHOW show you how pokažem ti kako
SK8 MACH skate match, skate machine utakmica na koturaljkama ili sličugama; mašina koja klizi
SKODA škoda Škoda je normalno češko prezime, možda se čovek samo potpisao
SMOOTHK smooth K gladak K (ili mi je stvarno značenje izmaklo)
SO DERTY so dirty tako prljav
STFU PLS shut the fuck up, please začepider labrnju, moliću fino
STFUMAN shut the fuck up, man aman jebote začepi
STUPID 1 stupid one onaj glupi
SUESRAG Sue's rag Suzanina krpa
SUPER JA   ovo je neki naš
SXE TXN sexy Texan Seksi Teksašanka/nin