Splasnuo prevod - A

osveženo dne 27-XI-2014 16:00:05 16:00:05
moćno zvuči svih pet para vredi jer...
access pristup, prilaz, uvid    
acronym skraćenica ovo poslednje u sebi ima akronim, sto se moze videti uz pomoc mouseover-a. ovo poslednje sadrži skraćenicu, što se može videti kad se pređe mišem
agenda plan rada, dnevni red Aleale moja agenda počela da urađa™ plodom. Aleale moj plan počeo da urađa™ plodom.
airways vazdušni putevi    
alarm: i manito trazila gde mi je telefon i alarm da vidim koje je doba. i manito tražila gde su mi telefon i budilnik da vidim koje je doba. vid' sledeći  
alarm: sam se kao po komandi probudim 5-10 minuta pre alarma sam se kao po komandi probudim 5-10 minuta pre zvonjave/budilnika kod nas alarm znači signal za uzbunu  
amplifier: ... ne znači zapravo da je novac samo amplifier, odnosno da je temeljno svojstvo novca da pojačava ono što je već tamo ... ne znači zapravo da novac samo pojačava ono što je već tamo pojačalo (trebalo bi pojačivač, al' se ovo odomaćilo)  
analyst: ako ima neki analist ko ja ako ima neki analitičar ko ja    
aperture otvor, blenda (foto) ja cu da naucim da podesim aperture na foto-aparatu. ja ću da naučim da podesim blendu na foto-aparatu.
application primena, prijava    
appropriation izdvajanje "Zakon propisuje da se sredstva tekuće budžetske rezerve koriste se za neplanirane svrhe za koje nisu utvrđene aproprijacije ili svrhe za koje se u toku godine pokaže da aproprijacije nisu bile dovoljne (član 69.). "
treba da glasi
"Zakon propisuje da se sredstva tekuće budžetske rezerve koriste za neplanirane svrhe za koje nisu utvrđen izdvajanja ili svrhe za koje se u toku godine pokaže da izdvajanja nisu bila dovoljna (član 69.). "
 
approximate: kolika je njihova aproksimativna daljina od stanice koliko su približno udaljene od stanice    
April: Ja čekam April. Ja čekam april. Jer kod nas meseci, godišnja doba, dani u nedelji i još neke takve brojalice nisu ni lica, ni mesta, ni ustanove kao što su u engleskom.  
arbitrary proizvoljan    
artificial veštački    
atomic rooster atomski petao    
attend: Pogledao sam ko sve attendinguje - do dve ribe, ostalo... Auu... "ko sve prisustvujućijuje"?