Splasnuo prevod - D

osveženo dne 6-X-2013 16:34:55 16:34:55
moćno zvuči svih pet para vredi jer...
daily basis, on: menjaju se stvari na dnevnoj bazi menjaju se stvari svakodnevno "on a daily basis" je oveštalo i u engleskom  
daily basis: on je garant jedan od onih koji guglaju svoje ime na dnevnoj bazi on je garant od onih koji svako jutro guglaju svoje ime    
daily mirror dnevno ogledalo    
date randes, datum, urma    
day laborer nadničar    
day one drugarica ima očajan brak od dana jedan drugaricin brak je očajan od prvog dana  
deadline crknuta linija; rok    
debit card dugovna kartica    
decent pristojan; odeven    
deep purple duboki purpur    
delusion zabluda    
deprive lišiti    
derivative izvod, izveden    
destination odredište    
devastate opustošiti    
digital equipment corporation korporacija za digitalnu opremu    
dispenser: dispanzer za tečni sapun dozator za tečni sapun jer tečni sapun nikad ne oboleva i šta će on kog vraga u dispanzeru... a mora da nije ni osiguran.  
donor davalac    
double standard: nikad im nije strano da koriste duple standarde nikad im nije strano da koriste dvostruke aršine    
draft nacrt; promaja; regrutacija ali čak nije bio podnet ni draft rezolucije ali čak nije bio podnet ni nacrt rezolucije
dreadlock uvojak (bukvalno: strava katanac)    
drone trut; grebator; bespilotna letilica; monoton zvuk