Splasnuo prevod - P

osveženo dne 6-X-2014 19:48:00 19:48:00
moćno zvuči svih pet para vredi jer...
palace palata    
parachute padobran    
patriot rodoljub    
patronizing snishodljiv, s visoka    
pearl jam džem od bisera    
peg: Zašto nije moguće peg-ovati dinar na euro? Zašto nije moguće vezati dinar za evro? Peg je čivija; peg-leg je gusarska drvena noga; kao glagol, znači "zakucati, prikovati, zavariti tako da ne mrda" u ovom kontekstu; u nekom drugom "ošacovati da je" - "I pegged him as a gambler".  
population: prijateljske prema svima osim prema svojoj populaciji prijateljske prema svima osim prema svom stanovništvu    
precedent: Problem nije sama grcka ili cak grcke banke nego precedent Problem nije sama Grčka, ili čak grčke banke, nego presedan. Nama je to iz francuskog, njima iz latinskog.  
predictor predskazivač    
pretenders foliranti    
property svojstvo, svojina    
prospect: a prospekti za rast su slicni a izgledi za rast su slični jer u engleskom "perspektiva" ima nešto drugačije značenje, a kod nas prospekt označava reklamni letak.  
proverbial: a ko je proverbijalni Panta iz "smotaću te ko Panta pitu"? a ko je poslovični Panta iz "smotaću te ko Panta pitu"?