Niska lažnih (prevodilačkih) bisera - E

osveženo dne 7-XI-2011 20:09:12
Izraz može da se prevede i ovako može da se prevede nazad ovako
everything you can't conceive sve ne možeš da zatrudniš all the time you can't get pregnant