Niska lažnih (prevodilačkih) bisera - G

osveženo dne 19-I-2019 13:37:56
Izraz može da se prevede i ovako može da se prevede nazad ovako
great game velika utakmica large competition
ogromna divljač huge wildlife