Niska lažnih (prevodilačkih) bisera - I

osveženo dne 27-VI-2016 15:07:00
Izraz može da se prevede i ovako može da se prevede nazad ovako
I feel free džabe pipam I touch in vain
if that's the way it is going to be ako je to put to ide da bude if that is the road, it goes to happen
ako je to put onda će biti if that is the mode then it will exist