Niska lažnih (prevodilačkih) bisera - L

osveženo dne 6-IX-2011 10:27:12
labor day
radni dan
workday
dan trudova
a day in labors
lead scientist
olovni naučnik
apprentice made of lead