Niska lažnih (prevodilačkih) bisera - M

osveženo dne 4-XI-2011 18:24:45
Izraz može da se prevede i ovako može da se prevede nazad ovako
mess hall hodnik u neredu corridor in disarray