Niska lažnih (prevodilačkih) bisera - U

osveženo dne 17-II-2016 13:45:58
Izraz može da se prevede i ovako može da se prevede nazad ovako
unionized flag carriers aviokompanije sa sindikalnim zastavama air transportation companies with trade union flags
nosači nejonizovanih zastava bearers of not ionized flags
nosači zastava učlanjenih u sindikate bearers of flags which (flags) are union members