Imena od bilja i zverinja - C

osveženo dne 9-XI-2017 15:26:43
od čega, šta na tu temu imamo primedba
cvet, ime ili prezime Blum (Bloem) u holandskom
Blum (Bloom) u engleskom
Blumental (Blumenthal) nemački, jidiš
Cvejić  
Cvetana  
Cvetanović  
Cvetić  
Cvetićanin  
Cvetko  
Cvetković  
Cvijanović  
Cvijetin  
Cvijić  
Fiori u italijanskom
Firenca (Firenza) u Italiji, latinski naziv Florencija (Florentia), cvetna
Flora prezime u rumunskom
Flores u španskom
Florika (Florica) u rumunskom
Flowers prezime u engleskom
Kwiatkowski u poljskom
Virag (Virág) u mađarskom