Imena od bilja i zverinja - J

osveženo dne 4-XII-2017 18:39:00
od čega, šta na tu temu imamo primedba
jabuke Jabuka ostrvo, planina, nekoliko sela
Jabučilo m. ime, možda za konja
Jablokov prezime u ruskom
Epl (Apple) prezime u engleskom
Jež, prezimena Jež  
Ježek  
Ježić  
Ježik  
Ježina  
Ježinec  
Ježo