Imena od bilja i zverinja - M

osveženo dne 4-XII-2017 01:40:17
od čega, šta na tu temu imamo primedba
mačke, geografija Mačkatica  
Mačkov Kamen  
Mačkova Glava  
mačke, prezime Felini (Fellini) u italijanskom
Kac (Katz) u nemačkom
Kot u poljskom
Kotov u ruskom
Macakić  
Macan  
Macanić  
Macanović  
Macek  
Macko  
Macković  
Mačak  
Mačar  
Maček  
Mačeković  
Mačica  
Mačina  
Mačić  
Mačkić  
Mačković  
Mačok  
magarci i mazge, prezimena Magarašević  
Mazgar  
Mašče  
Tovarac  
Tovarić  
medved, prezime Bear u engleskom
Medak  
Medakov  
Medaković  
Medanić  
Medar  
Medarac  
Medarević  
Medarić  
Medek  
Medica  
Medić  
Medo  
Medović  
Medoš  
Medved  
Medvedev u ruskom i verovatno još nekoliko srodnih jezika
Medvedić  
Medvedović  
Medvešek  
Medvid  
Medvidović  
Mečkić  
Međed  
Međedović  
Oršić  
Oršolić  
Palaversić  
Palaveršić  
Urava  
Uravić  
Urić  
Ursa  
Ursić  
Ursu u rumunskom
Ursulesku (Ursulescu) u rumunskom
Uršić  
Uršulin  
Versa  
Veršić  
Vrsajko  
Vrsalović  
medved, žensko ime Ursula  
miš, prezime Miš  
Mišević  
Mišina  
Mišić  
Mišković  
Mišović  
Miščević