Imena od bilja i zverinja - P

osveženo dne 11-II-2018 19:17:13
od čega, šta na tu temu imamo primedba
pas, prezime Kerac  
Keran  
Keranović  
Kerin  
Kerić  
Kujac  
Kujavec  
Kujačić  
Pasek  
Pesek  
Vucikuja  
patke, prezimena Drejk (Drake) patak u engleskom
Patak  
Pataković  
Patek  
Patko  
Patković  
Patkoš  
Pačar  
Pačarek  
Pače  
Pačić  
Raca  
Racan  
Racar  
Racetin  
Račan  
Račman  
paun, prezime Paon u francuskom
Paun  
Paunić  
Paunković  
Paunović  
Pavao u portugalskom
Pavon  
Pavone u italijanskom
Pavun  
Pavuna  
Pavunić  
Pavunčec  
Peacock u engleskom
Pocock u starijem engleskom
petao, geografski Petlovo Brdo  
El Gallo geološka formacija u Meksiku
Petuh reka u Rusiji
Petuhov u rostovskoj oblasti u Rusiji
Petuhovo, Petuški u Rusiji
petao, prezime Kokotović  
Kokbern (Cockburn) škotsko pleme
Kok (Coq) ima pešes važnijih Francuza koji se prezivau Kok i de Kok
Kakaš (Kakas) u mađarskom
Kogut u poljskom i ukrajinskom
Petuhov u ruskom
Gal Gaj Kornelije, prvi rimski guverner Egipta, 70. - 26. PNE.
Galo u portugalskom
Galo Veljo (Velho), Galo Novo opštine u Novoj Limi, Peru
ptice razne i uopšte, prezimena Akmadža iz turskog, kobac uvežban za lov
Akmačić  
Akmađić  
Debić od deb, pupavac
Drozdovas u litvanskom
Ekmečić v. Akmačić
Facko po fazanu, od mađarskog fácán
Facković  
Fažon po fazanu
Fink od zebe, preko nemačkog
Fogl (Vogel) u nemačkom
Foglec iz nemačkog
Gagula po nekoj barskoj ptici
Gagulić  
Galeb  
Garvan  
Garvanović  
Gavran  
Gavranić  
Gavranović  
Gavrančić  
Grle  
Grlica  
Grličić  
Grmuša  
Havran u češkom
Havranek u češkom
Jareb  
Jarebica  
Jarebić  
Kakuk (Kakukk) kukavica, iz mađarskog i u mađarskom
Kalabić  
Kaleb  
Kalebić  
Kavran  
Kobac  
Kobača  
Kobačić  
Kos  
Kosec  
Kosor  
Kosovel u slovenačkom
Kosović  
Kukavica  
Kukovec  
Kukovičić  
Labud  
Labudić  
Labudović  
Lasta  
Lastavec  
Lastavić  
Lastavčić  
Lastovčić  
Lelek od turskog leylek, roda
Leleković  
Oreb po jarebici
Orebić  
Orebičić  
Papiga  
Papuga  
Pelikan  
Prepelac  
Prepelec  
Prepelić  
Prepeljanić  
Ptić  
Ptičak  
Ptičar  
Ptiček  
Pupavac  
Rebić po jarebici
Rodić  
Sljuka  
Sova  
Sovar  
Sovec  
Sovilj  
Sovina  
Sović  
Sovulj  
Stieglitz u nemačkom, jidišu itd (češljugar, štiglic)
Tica  
Ticić  
Tičar  
Tičarić  
Tičina  
Škorić  
Škoro  
Škvarić od čvorka
Škvorc  
Škvorčec  
Škvorčević  
Šljuka  
Šljukić  
Štiglić  
Ćuk  
Ćuklin  
Čakić  
Čavić  
Čavka  
Čavrak (u stvari poreklom od vrane, tamo se zove čavraka)
Čavčić  
Čulig od čulika tj vivka
Čvorak  
Čvorković  
Đerek iz turskog, jastreb