Imena od bilja i zverinja - S

osveženo dne 10-XII-2017 17:50:23
od čega, šta na tu temu imamo primedba
slavuj, prezime Slavuj  
Slavujac  
Slaviček  
Slavujević  
Slavulj  
Slavuljica  
Slavić  
Najtingejl (Nightingale) u engleskom; takođe nekoliko sela, ostrva, brda i dolia po SAD, Engleskoj i Kanadi
Nahtigal (Nachtigall) u nemačkom
Rosinjol (Rossignol ) u francuskom; takođe mesta u belgijskom Luksemburgu i Francuskoj, te jezero u Kanadi
soko, geografski Sokolac  
Sokobanja  
Soko u BiH
Soko Grad po dva u Crnoj Gori, Srbiji i BiH, jedan u Hrvatskoj
Sokolovo  
Falkon (Falcon) po jedan u Koloradu, Kentakiju, Misisipiju i Severnoj Karolini; Sokolova brana, Selo te Novi Soko u Teksasu,
Falkon Lejk (Falcon Lake) nekoliko jezera u Kanadi, SAD i Meksiku
Falkenfelsen Sokolova stena, granitni masiv u Nemačkoj
Sokol dva sela u Bugarskoj, jedno u Grčkoj
soko, prezime Sokol  
Soko  
Sokola  
Sokolić  
Sokolov  
Sokolović  
Sokolaj  
Sokolar  
Dogan u turskom
Falkoni (Falcon) u italijanskom
Falkon (Falcon) prezime u engleskom
Falkone (Falcone) u italijanskom, na Filipinima, u Argentini, Francuskoj, SAD
Falko (Falcó) u portugalskom
svinja, prezime Ferlin u hrvatskom, iz nemačkog
Prašćar  
Praščević  
Svinjar  
Svinjarec  
Svinjarev  
Svinjarević  
Svinjarić