Imena od bilja i zverinja - Š

osveženo dne 10-XII-2017 18:02:05
od čega, šta na tu temu imamo primedba
ševa, prezime Šević  
Ševo  
Ševa  
Ševček  
Škrlec  
šljiva, geografski Šljivovica tvrde da ima 16 mesta sa ovim imenom diljem bivše SFRJ
Šljivoševci  
šljiva, prezime Šljivančanin  
Šljivić  
Šljivo  
štuka, prezime Pike u engleskom
Štuka  
Štukar u hrvatskom i slovenačkom
Štukić  
Šćuka u ruskom?
Šćukanec  
Čuka, Čukai u mađarskom