hipotenuza

13-II-2005 12:42

Daci u 10 razredu bolje (srednje) škole se oduševljavaju što se simetrale stranica trougla seku u istoj tačci. Neki ne znaju šta je hipotenuza. Kad im kažeš šta je, opet pitaju.