mere - alkohol

14-VII-2014 16:09

Jačina alkoholnog pića se meri proof stepenima - 50 proof je 25% alkohola, tj 1 proof je pola procenta. To ima neke veze sa britanskim mornarima i rumom, i metodom određivanja jačine ruma. Da mornarima ne bi zakidali od plate, jer su isplaćivani delom i u rumu, pa je 100 proof bio onaj pravi, a sve ostalo je slabije.