obeleživač za loptice

15-VII-2004 05:26:10

Izgleda kao krckalica za orahe, a služi za utiskivanje svog monograma na loptice za golf. Nije baš jeftin.