FID sklopka

15-VII-2004 15:59

Izgleda da nije običaj da se postavlja centralizovana FID sklopka na kućnu instalaciju ili na pojedine osigurače, nego se postavlja lokalno, na osetljiva mesta - imaju je produžni gajtani, fenovi, neka kupatila.