stamp

15-VII-2004 15:59

Štampa se kaže "press" (što istovremeno znači i "pritisnuti"), a "stamp" je poštanska marka, i pečat na njoj, takođe i glagol "pečatirati".