record

4-IX-2005 17:43

Takmičarsko značenje te reči (kao "svetski rekord") je tek treće ili četvrto. Osnovno je "zapis", nešto što se drži u kartoteci, snimak (recording), pa onda gramofonska ploča. Ploča, inače, odavno više nema u dućanima, ali zato radi tržište starih ploča, a tu i tamo se štampaju i nove, u manjim serijama.

"Off the record" je novinarska fraza, "nije za objavljivanje" ili "ovo ti nisam rekao".