proposition

15-VII-2004 15:59

Nema nikakve veze sa propozicijama (takmičenja) - pošto dolazi od glagola "propose", "predložiti, zaprositi".