cleared

15-VII-2004 15:59

Teoretski bi značilo "obrisan", "očišćen", ali u stvari označava da je nekom nešto odobreno. "Cleared to" znači da je nekom "odobreno da" (pristupi materijalu obeleženom sa "classified").