patriotizam

4-IX-2005 16:51

Ovde se patriotizam iskazuje kupovinom... pazarite, da nam svima bude bolje, da bi privreda gurala, i da biste sutra imali gde da radite. Nema veze ako nemate para, tu su kreditne kartice... otplatićete, a, šta? Kamata? Sitnica... 19.99% godišnje, ili nešto jače.

Prosečan Amer je dužan $7000.

2005: Dužan je $8000, od čega $5000 za kamate po kreditnim karticama.