Ovo je jedan od članaka koje sam napisao o životu u SADu. Do 28-III-2024 ih se nakupilo 531. Cela zbirka je ovde.

AM/PM

26-VII-2017 - 25-III-2024

Pre svega, dan ima 24 sata svuda osim u Americi, gde ima dva puta po 12 sati. Sve što je u prvoj polovini, od ponoći do par mikrosekundi pre podneva, je AM, a od podneva do zamalo do ponoći je PM. Na ovom uporno insistiraju kao i na svom nizbrdo-uzbrdo formatu datuma.AM je od latinskog "ante meridiem" - pre podneva, a PM od "post meridiem", posle podneva. To bi trebalo da je jasno, jelda. S dodatnom zvrčkom što im jutro, takođe, traje do podneva, te "11:45 in the morning" u stvari nije "petnaest do podne ujutro" nego "11:45 pre podne".

E sad, koliko je sati tačno u podne? 12:00 PM - što nije "dvanaest sati posle podneva" (jer bi to bila ponoć), nego "popodne, kad je dvanaest (i nešto)". 12:55 je 12:55 PM. Tj 12:00 nije ni prepodne ni popodne, ali uzimaju da popodne počinje u podne, te otud podne spada u popodne. Jasno? Ni meni.

Kako onda pišu ponoć? Nećete videti sat da pokazuje 0:00. To je 12:00 AM, i ne znači "dvanaest sati pre podneva" nego "prepodne, kad je dvanaest (i nešto)". 12:55 AM je u stvari 0:55.

Može se naći stoni ili ručni sat koji zna da dan ima 24 časa, ali je malo teže naći gde se to pali. Imali smo termostat za grejanje sa takvim časovnikom. Imao je 30 dugmića spreda, ali se za 24/12, Celzijus/Farenhajt podešavao nekim preklopnicima sa zadnje strane, na samoj štampanoj ploči, kad se skine sa zida.

Satići koji se ugrađuju u kojekakve kuhinjske aparate - štednjake, mikrotalasne, kuvalice za kafu - svi do jednoga imaju ciklus od 12 sati, najčešće bez one dodatne tačkice (dole prepodne, gore popodne), tako da ne možete da navijete rernu popodne da se sama uključi u 11:00 sutra prepodne, jer ne može da dobaci više od 12 sati u budućnost. To ćete morati ujutro, ili uveče posle 23:00.

Tabelarno... ide ovako:

00:00:0012:00:00 AM
00:10:0012:10:00 AM
00:20:0012:20:00 AM
00:30:0012:30:00 AM
00:40:0012:40:00 AM
00:50:0012:50:00 AM
01:00:0001:00:00 AM
01:10:0001:10:00 AM
01:20:0001:20:00 AM
01:30:0001:30:00 AM
01:40:0001:40:00 AM
01:50:0001:50:00 AM
02:00:0002:00:00 AM
02:10:0002:10:00 AM
02:20:0002:20:00 AM
02:30:0002:30:00 AM
02:40:0002:40:00 AM
02:50:0002:50:00 AM
03:00:0003:00:00 AM
03:10:0003:10:00 AM
03:20:0003:20:00 AM
03:30:0003:30:00 AM
03:40:0003:40:00 AM
03:50:0003:50:00 AM
04:00:0004:00:00 AM
04:10:0004:10:00 AM
04:20:0004:20:00 AM
04:30:0004:30:00 AM
04:40:0004:40:00 AM
04:50:0004:50:00 AM
05:00:0005:00:00 AM
05:10:0005:10:00 AM
05:20:0005:20:00 AM
05:30:0005:30:00 AM
05:40:0005:40:00 AM
05:50:0005:50:00 AM
06:00:0006:00:00 AM
06:10:0006:10:00 AM
06:20:0006:20:00 AM
06:30:0006:30:00 AM
06:40:0006:40:00 AM
06:50:0006:50:00 AM
07:00:0007:00:00 AM
07:10:0007:10:00 AM
07:20:0007:20:00 AM
07:30:0007:30:00 AM
07:40:0007:40:00 AM
07:50:0007:50:00 AM
08:00:0008:00:00 AM
08:10:0008:10:00 AM
08:20:0008:20:00 AM
08:30:0008:30:00 AM
08:40:0008:40:00 AM
08:50:0008:50:00 AM
09:00:0009:00:00 AM
09:10:0009:10:00 AM
09:20:0009:20:00 AM
09:30:0009:30:00 AM
09:40:0009:40:00 AM
09:50:0009:50:00 AM
10:00:0010:00:00 AM
10:10:0010:10:00 AM
10:20:0010:20:00 AM
10:30:0010:30:00 AM
10:40:0010:40:00 AM
10:50:0010:50:00 AM
11:00:0011:00:00 AM
11:10:0011:10:00 AM
11:20:0011:20:00 AM
11:30:0011:30:00 AM
11:40:0011:40:00 AM
11:50:0011:50:00 AM
12:00:0012:00:00 PM
12:10:0012:10:00 PM
12:20:0012:20:00 PM
12:30:0012:30:00 PM
12:40:0012:40:00 PM
12:50:0012:50:00 PM
13:00:0001:00:00 PM
13:10:0001:10:00 PM
13:20:0001:20:00 PM
13:30:0001:30:00 PM
13:40:0001:40:00 PM
13:50:0001:50:00 PM
14:00:0002:00:00 PM
14:10:0002:10:00 PM
14:20:0002:20:00 PM
14:30:0002:30:00 PM
14:40:0002:40:00 PM
14:50:0002:50:00 PM
15:00:0003:00:00 PM
15:10:0003:10:00 PM
15:20:0003:20:00 PM
15:30:0003:30:00 PM
15:40:0003:40:00 PM
15:50:0003:50:00 PM
16:00:0004:00:00 PM
16:10:0004:10:00 PM
16:20:0004:20:00 PM
16:30:0004:30:00 PM
16:40:0004:40:00 PM
16:50:0004:50:00 PM
17:00:0005:00:00 PM
17:10:0005:10:00 PM
17:20:0005:20:00 PM
17:30:0005:30:00 PM
17:40:0005:40:00 PM
17:50:0005:50:00 PM
18:00:0006:00:00 PM
18:10:0006:10:00 PM
18:20:0006:20:00 PM
18:30:0006:30:00 PM
18:40:0006:40:00 PM
18:50:0006:50:00 PM
19:00:0007:00:00 PM
19:10:0007:10:00 PM
19:20:0007:20:00 PM
19:30:0007:30:00 PM
19:40:0007:40:00 PM
19:50:0007:50:00 PM
20:00:0008:00:00 PM
20:10:0008:10:00 PM
20:20:0008:20:00 PM
20:30:0008:30:00 PM
20:40:0008:40:00 PM
20:50:0008:50:00 PM
21:00:0009:00:00 PM
21:10:0009:10:00 PM
21:20:0009:20:00 PM
21:30:0009:30:00 PM
21:40:0009:40:00 PM
21:50:0009:50:00 PM
22:00:0010:00:00 PM
22:10:0010:10:00 PM
22:20:0010:20:00 PM
22:30:0010:30:00 PM
22:40:0010:40:00 PM
22:50:0010:50:00 PM
23:00:0011:00:00 PM
23:10:0011:10:00 PM
23:20:0011:20:00 PM
23:30:0011:30:00 PM
23:40:0011:40:00 PM
23:50:0011:50:00 PM