najdeblji

8-I-2005 17:59

Jednu od 200 kila (u Stjuartu, Florida) je hitna morala da iznese sa sve kaučem, jer se već godinama ne pomera sa njega pa joj je tapacirung zarastao u kožu. To su joj posle uklonili hirurški, ali je posle umrla od disajnih problema (News of the Weird).