teletekst

21-IX-2005 15:51

Ne postoji i tačka. Nikad čuli.

Prvo su od 1983 do 1994 bila u opticaju dva sistema (američki i britanski i još poneki - naravno da nema sistema), a onda je FCC (savezna komisija za komunikacije) naredila da svi moraju da emituju titlove za gluve. Tj. ne baš titlove nego "zatvorene naslove", kako se ovde imaju zvati, a proizvođači i TV stanice onda izbaciše teletekst.

Detalje videti na Vikipediji.