brojanje na prste

9-X-2005 01:10:07

Kad mi brojimo na prste, prvo ide palac, pa kažiprst, pa srednji, domali, mali. Ameri kreću od kažiprsta - tek na pet ispruže i palac.