sela

9-X-2005 14:30:11

Sela ne postoje. Sve je to "naš mali grad". Nema, u stvari ni seljaka - to je ili prešlo na krupnu proizvodnju, ili propalo, ili se specijalizovalo. Ima tu i tamo još poneka sitna farma, ali farmeri ne žive u selima. Raštrkani su.

Bilo šta što ima poštanski broj ima status grada. Može i da se plati da se dobije broj - jedan bogataš je sagradio sinovima nekakav stadion, i pošto je računao i na prihod od razglednica i poštanskih maraka, platio da se izgradi i pošta i dobije poštanski broj. Posle je stvarno izraslo i naselje oko stadiona.

Jedino selo, bar po nazivu, je Grinič Vilidž, nalazi se u sred Njujorka.