piknik

23-XI-2009 20:52

Reč označava dve stvari: izlet sa ručkom na travi, i svinjsku plećku (soljenu i dimljenu kao šunka, najčešće sa sve kožuricom) koja se tom prilikom jede.

Potiče od "pick a nick" - hvatanje odbeglog crnog roba, u vreme dok je jug bio robovlasnički.