plin za kola

27-II-2006 00:11

Plin se prodaje u čeličnim bocama, od otprilike dvadesetak kila, ali to je samo plin za roštilje. Boce se ne pune, samo zamenjuju, sigurnosti radi. Drugih uređaja na plin, koji bi zahtevali boce te veličine, nema. Nema grejalica, nema štednjaka.

I nema plinskih uređaja za kola. Nisam video nijednu pumpu koja bi držala taj gas.