laundry list

15-V-2009 10:03

Bukvalno, "spisak veša za pranje". To bi perionica primila sa vešom, pa bi po preuzimanju opranog veša mušterija po tom spisku mogla da proveri da li je sve na broju.

Nemamo odgovarajući izraz koji bi jednako legao u jezik, jer se kodnas vešernice nikad nisu masovno zapatile. Ko je prao tuđ veš, prao ga je na licu mesta, kao posluga, ili neformalno - bez spiska (a i čemu, u to vreme su pralje bile dobrim delom nepismene).

Za prevodioce, dobar izraz umesto ovog bi bio "tovarni list", jer se stvarna reč za tovarni list nikad neće pojaviti u prenosnom smislu. Jer bi onda umesto "Microsoft announces a laundry list of features for the new OS" stajalo "Microsoft announces a manifest of features for the new OS" - manifest pride ima sva ostala značenja koja i kod nas ima, kao glagol i kao imenica.