policijski čas

27-VII-2011 10:48

Navodno ne postoji, međutim ima ga tu i tamo, kako za koga. Pojedini gradovi, tj gradska veća, padnu pod uticaj ove ili one grupe, koja pokrene hajku na ovu današnju omladinu, na opijanje i drogiranje, na maloletničke bande, sve to uz pojačan dotok vesti na tu temu na lokalnim medijima. Naprave strašno da se ljudi boje da i sami izađu uveče van kuće, a kamo li da puste decu. I onda se donese lokalni propis da omladina (a granicu punoletstva odvale odokativno) ima da sedi kod kuće posle 22, 23, 24 sata - kako gde.

I niko se ne buni. Ni omladina, ni roditelji. Policija kao gunđa da će imati više posla, a potajno uživaju što su dobili još jedno ovlašćenje.