kompliment

16-IX-2010 09:19

Trebalo bi da znači isto što i kod nas - uljudna pohvala, izraz divljenja.

U načelu i znači, ali to prvo značenje se poprilično izgubilo, a opet zbog njega ovo nije pravi lažni prijatelj, nego više pritajen i potuljen.

Danas se češće sreće u obliku "komplimentiraju jedan drugog/drugom" (nemu padeži), tj tapšu jedan drugog po ramenu, ili "komplimentarno". Komplimentarno je sve što je uračunato ali hoće da prikažu kao da su vas častili - ručak u pauzi konferencije, slušalice i ćebad u avionu i slično.

Večito brkaju komplement i kompliment, te ako jedna od ove dve reči čudno zvuči u rečenici, probati sa onom drugom.