homeschooling

11-I-2011 22:58

Bukvalno, "školovanje kod kuće".

Postoji kao zakonska mogućnost. Ne morate da upišete dete u školu, ako možete da dokažete da ispunjavate određene uslove, i ako dete na kraju školske godine ispolaže ispite. Dete samo, uz pomoć roditelja, savladava gradivo svojim tempom, po svom rasporedu i nahođenju.

Koliko pre desetak godina, tome su pribegavali verski naklonjeni roditelji, koji su gledali da im dete ne bude izloženo državnom planu i programu, tj da dete ne bi došlo u dodir sa previše svetovnih ideja, a pritom nisu imali para da dete upišu u privatnu školu (čak ni onu koju drži njihova crkva).

Danas, međutim, 4% dece ne ide u školu, nego uči kod kuće. Razloga za ovakvo povećanje ima dosta - jedno su škole kao policijske države (videti školska pravila), sve žešće pranje mozga, zaglupljivanje itd. Ovo poslednje je prilično dokumentovano; čak je ustanovljeno da deca koja se školuju kod kuće imaju bolji uspeh, a i društveno se bolje snalaze od đaka iz javnih škola.