organizator

4-II-2012 23:40

Nije nikakav problem. Ako ste neorganizovani, to ima da se kupi u svakoj samousluzi. Ima posebnih organizatora za elektroničare, za ručni rad, za sitan alat, za papire, za pisaći pribor. Dođu na radni sto, a ima ih i za kačenje na zid ili u orman. Obično se prave od plastike, pretežno providne ili skoro providne, tako da ne mora da na svakoj pregradici stoji nalepnica.

Ovo odražava i opšti američki pristup organizaciji bilo čega. "Organizuj se" pre svega podrazumeva da se zna kad će šta da se radi, i da se za to uradi i priprema. Organizacija neke oblasti, međutim, podrazumeva naprosto podelu na pregratke, da se zna gde šta stoji. Kod nas je neorganizovan kome posao svaki čas zastaje jer je ponestalo ovog, nije mislio na ono ili ne zna gde mu je nešto. Kod Amera se poglavito misli na ono treće - prva dva se ladno rešavaju sedanjem u kola i pravac nabavka.

Posledica te podele na pregratke je i to da "moram da organizujem svoje ploče" ne znači nikakvo osnivanje gramofonske stranke, nego "treba da ih grupišem nekako". Taj pogled na svet, u kome sve mora da ulazi u neku fijoku ili ga nema nigde, se odražava i kroz usku podelu svega na žanrove.