lavež

21-II-2012 21:05

Njihove kere ne laju na "vau", nego na "vuf". Primetio jedan Amer kad je bio ovde, kaže ovde laju na "vau". Zato se valjda kod nas tako i oponaša, a kod njih onako.