VIN

2-IV-2014 11:31

Vehicle identification number, nešto kao JMBG za kola koji ćete naći utisnut na nekoliko mesta na šasiji pa i na vetrobranu. To je nekakav svetski standard i svi proizvođači kola ga se drže, verovatno i Zastava inače ništa od izvoza.

Taj broj se prenosi kroz sva dokumenta o kolima (naročito tapiju, tj tajtl - title - što je istovremeno dokaz o vlasništvu i registracija). Podaci o izvesnim događajima u istoriji vozila su javno dostupni (registracije, havarije) ali rasuti jer nema sistema, te se nalaze na raznim mestima. Kad hoćete da kupite kola, na sajtu gde je prodavac okačio oglas, taj broj je deo oglasa. Ima firmi (probao sam jednom Carfax) gde za cirka 30$ možete mesec dana da proveravate istoriju bilo kog vozila, tako da bar uklonite očigledne slučajeve prodaje roga za sveću.

Deo podataka potiče i od osiguranja, te ćete znati ako je vozilo bilo oštećeno, pod vodom ili kradeno. Nije loše.