Nemam reči

osveženo 16-VII-2022 09:22:25
dosta, ajmo nazad

Nemam reči

16-VII-2022 09:22:12

Događalo mi se ponekad da baš moram da prevedem nešto sa srpskog na engleski, i udarim glavom o zid, kako i priliči prevodiocu. Jedan od tih zidova su reči koje ama nikako ne postoje u engleskom, nego mora okolo.

Ako umete da pročitate ovaj tekst, onda vam objašnjenje tih reči ne treba - ali treba za anglofone čitaoce, a i da malo proverite jesam li ih valjano objasnio. Oko nekih sam konsultovao te anglofonce, neke su tako i nestale sa spiska, a oko većine pomoći nema.