nemam reči

osveženo 4-II-2023 11:25:16
dosta, ajmo nazad

nemam reči

25-I-2023 16:45:23

Događalo mi se ponekad da baš moram da prevedem nešto sa srpskog na engleski, i udarim glavom o zid, kako i priliči prevodiocu. Jedan od tih zidova su reči koje ama nikako ne postoje u engleskom, nego mora okolo.

Ako umete da pročitate ovaj tekst, onda vam objašnjenje tih reči ne treba - ali treba za anglofone čitaoce, a i da malo proverite jesam li ih valjano objasnio. Oko nekih sam konsultovao te anglofonce, neke su tako i nestale sa spiska, a oko većine pomoći nema.