Engleskom ponestaje reči - A

osveženo dne 6-X-2021 20:18:01
abandon
napustiti
odustati
prepustiti
prepustiti se (osećanju)
nehaj
about
otprilike
o, oko
prilog, npr oko nečega, o nečemu
na sve strane
okolo
tamo amo
skoro pa, zamalo
unutar, po
npr „somewhere about the house“ - negde po kući, u kući
kod
kad smo kod toga - „while we're about it“
tu negde
u suprotnom smeru
„swing the car about“ - okreni kola
u pokretu
„up and about“ - ustao i maje se po kući
nastupio
„the flu is about“ - ima gripa u kraju
about face
o licu
nalevo krug
abuse
zloupotrebljavati
zlostavljati
accessory
sporedni komad odeće (šešir, rukavice itd)
priključni uređaj
saučesnik
saučestvovati
pomoćni
sporedni
account
račun, konto
priča o
address
adresa
obratiti se
npr "defence lawyer addresses the court"
obraćanje
većem skupu
pobrinuti se za
kad se kaže "adress a problem"
poslanica, govor upućen nekom
pozabaviti se
problemom, pitanjem
adresirati
pismo, pošiljku
address
adoptive father/mother
poočim/pomajka
usvojni otac/majka
after
posle (nečega)
sekundarni
npr aftermarket - tržište delova drugih proizvođača, za zastarele modele ili dodatke
prema
na šta se oslanja ili poziva
nakon
za
"one after the other" - jedno za drugim; takođe "he's after a career" - juri za karijerom; takođe kod raspitivanja, "ask after Joe" - raspitaj se za Džoa
iza
u nekom redosledu, "plasirao se iza ovog"
po
after my taste - po mom ukusu; named after grandfather - dobio ime po dedi
uprkos
after all the trouble, still happy - uprkos svemu, još uvek srećan
age
doba (kameno, bronzano)
vek (srednji, novi)
uzrast
stariti
odležati (vino i sl)
ostariti
ahead of time
ispred vremena
pre roka
air
provetriti
emitovati
atmosfera
arija
vazduh
etar
alarm clock
uzbuna sat
budilnik
all
svi
sve
sav
svo
allowance
apanaža
džeparac
nadoknada troškova
dopuštenje
american
američki
Amerikanac
and
i
a (a ko objasni Ameru razliku između "a" i "i", doktorira)
application
prijava
primena
nanošenje
stavljanje
apply
primeniti
naneti
prijaviti se
odnositi se na
arm
naoružati
otkočiti (oružje)
ruka
vatreno oružje
nadlaktica
ručica (na uređaju, npr gramofonu)
krak
doručje
zaliv
rod vojske
dići na oružje
zapaliti fitilj, aktivirati
armchair
fotelja
ruka-stolica
naslonjača
armpit
pazuho
ruka-jama
arms
naručje
oružje
ruke
as far as I'm concerned
što se mene tiče
onoliko daleko koliko sam ja zabrinut
as much as
koliko i
onoliko mnogo koliko
as soon as
čim
onoliko uskoro koliko
ash
pepeo
jasen
ashtray
pepeljara
pepeo-tacna
ass
magarac
dupe
assembly list
sastavnica
sklop-spisak
attention
pažnja
znak pažnje
briga (za nekog)
stav mirno (voj.)
aunt
strina
ujna
tetka
auxiliary
pomoćni
sporedan
dodatni