Engleskom ponestaje reči - H

osveženo dne 20-I-2021 18:27:53
habit
navika
mantija
hair
kosa
dlaka
hand
ruka
skazaljka
član posade
dodati, dati u ruke
deljenje (u kartama)
karte u ruci
play one's hand - odigrati svoje karte
handle
drška
ručka
nadimak (interni)
rukovati
ophoditi se
izaći na kraj (sa)
ležati (u krivini)
hanger
vešalica
hangar
hard (pridev)
tvrd
naporan
težak
žestok (piće)
konvertibilan
kad se odnosi na valutu
hard (prilog)
jako
čvrsto
žestoko
skroz
teško
hat
šešir
kapa
šubara
have a good time
provesti se
imati dobro vreme
have a seat
sesti
imati sedište
have breakfast
doručkovati
imati doručak
have dinner
večerati
imati večeru
have lunch
ručati
imati ručak
have talks
razgovarati
imati razgovore
head
glava
uključuje i magnetne glave i glavicu čiode ali ne i poglavlja
pušenje
"to give head"
pena na pivu
kretati se ka
poglavar, šef
čelo (povorke)
grlo
kao jedinica mere za stoku
prelomna tačka
glavica
npr kupusa
avers
na kovanici
vrelo
npr Misisipija
vece
na brodu
glavni
npr kuvar
za glavu
npr pokrivalo (head covering)
narkomanski
head shop je gde nabavljaju bongove špriceve itd
predvoditi
krenuti ka
headphones
slušalice
glava-foni
headquarters
štab
glava-četvrtine, glava-odaje
headset
slušalica
glava-skup
hearing
ročište
sluh
saslušanje
audicija
zasedanje
heartburn
žgaravica
srce-gorenje
hedgehog
živica-krmak
jež
heel
peta
potpetica
okrajak
štikla
kosina
pendžetirati
snabdeti
nagnuti se
k nozi! (naredba psu)
help
pomoć
upomoć
posluga
pomoći
poslužiti (se)
odoleti
obično samo u odrečnom obliku ("ne mogu da odolim")
biti od koristi
pomagači
posluženje
suzdržati se
obično samo u negativu, kad ne može da se suzdrži
help yourself
poslužite se
pomozite sebi
helping
koji pomaže
porcija, obrok
her
nju, njoj
njen
here
ovde
tu
evo
ovamo
u ovom slučaju
prisutan
ovaj ovde
his
njega, ga
njegov
hold
držati
zagrliti
skladište
nositi
uticaj
oslonac
hold office
držati ured
biti na vlasti
home
kuća, dom
kod kuće ("he's not home")
do kuće ("can't find my way home")
glavni ("home office")
na mesto
npr "hammer it home" - zakucaj ga da ne mrda
honeycomb
saće
med-češalj
hook
kuka
udica
horseman
konjanik
konj-čovek
horseradish
ren
konj-rotkva
horseshoe
potkovica
konj-cipela
hose
crevo (polivanje)
hulahopke
zalivati crevom
šmrk
host
domaćin, ko prima goste
voditelj na teveu (kad ima svoju emisiju)
hotelijer, mehandžija
primalac mita
biti domaćin
mnoštvo
armija
hot
vruće
ljuto
hourglass
peščanik
sat-staklo
how
kako
"how's your aunt?" - kako ti je tetka
kakav
"how's your aunt?" - "kakva ti je tetka?"
how much
koliko
šta/kako mnogo
hunch
grba
pogrbiti se
predosećaj
hungarian
mađarski
Mađar
hurt
povrediti
boleti