Engleskom ponestaje reči - K

osveženo dne 11-I-2018 23:35:56
keep (one's) eyes closed
žmuriti
čuvati (čije) oči zatvorene
key
ključ
taster
dirka
ključni
tonalitet
kilo droge
rt (na Floridi)
rešenje (testa)
ručica (za navijanje)
svrstati
podeliti ključeve
ogrebati ključem (kola)
ugoditi (muzički instrument)
keyboard
tastatura
klavijatura
ključ-ploča
keyhole
ključaonica
ključ-rupa
kick
udariti
ritnuti
šutnuti
ritati se
kid
jare
klinac
mlađi (brat ili sestra)
zezati (se)
folirati
killed
ubijen
poginuo
ubio
postradao
pobio
ugasio (motor, uređaj)
kit
komplet alata ili drugog pribora
kutija za pribor
komplet delova za sklapanje
oprema
mače
lisiče, mladunče dabra ili druge sitne krznašice
know
know
znati
saznati
poznavati
imati snošaj sa
raspoznati
razlikovati ("I'm not supposed to know a power socket from a computer terminal")
know how
umeti
znati kako