Engleskom ponestaje reči - M

osveženo dne 20-I-2021 18:50:18
mad
besan
sumanut
major
major
student (nečeg kao glavnog)
oveći
povelik
glavni predmet
student kome je ~ glavni predmet
viši rang (takmičenja)
durski (muz.)
studirati kao glavni predmet
među vodećima
veći (deo nečeg)
većinski
punoletan
(onaj) stariji (od dva prezimenjaka u engleskim javnim školama)
majority
većina
punoletstvo
majorstvo (tj kad se ima čin majora)
make
izrada
konstruisati
kov
napraviti
naterati
navesti (na delanje)
pospremiti
proizvesti / proizvoditi
proizvodnja
proizvođač (tj čiji je model)
prozreti masku
sačiniti
skuvati
tip
ustanoviti
skrpiti
primorati
sklopiti
skrojiti
make a face
praviti lice
bekeljiti se
kreveljiti se
make a motion
predložiti (tokom postupka)
praviti pokret
make a point of ~ing
namerno ~iti
praviti tačku od ~enja
make a stink
burno reagovati
praviti smrad
make a wish
poželeti
praviti želju
make an appointment
napraviti jedno postavljenje
zakazati
make as if to ~
bajagi ~iti
praviti kao ako ~iti
make believe
bajagi
praviti verovati
make clean
počistiti
praviti čisto
make do with
snaći se sa
praviti činiti sa
make for
izazvati
praviti za
make fun
ismevati
praviti zabavu
make good
održati (obećanje)
praviti dobro
make happy
slaviti
praviti srećno
usrećiti
make happy
make it
preživeti
uspeti
proći (na ispitu)
stići
make sure
proveriti da
napraviti sigurno
postarati se
make up
sastaviti
uzvratiti
izmisliti
nadoknaditi
doterati
pomiriti se
našminkati
sačiniti
make up your mind
odluči se
našminkaj svoj um :)
make waves
talasati
praviti talase
makeup
šminka
sastav
malicious
pakostan
zloban
zlonameran
zlurad
manage
upravljati
snaći se
manhole
šaht
čovek-rupa
manifest
tovarni list
manifest
popisati
manifestovati se
izrazit
manual
ručni
priručnik
ručno (način rada kad se isključi automatika)
manufacturing order
proizvodni nalog
radni nalog
proizvodnja reda (poretka)
redosled proizvodnje
marble
mermer
kliker
march
mart
marš
market
tržište
pijaca
prodavati
izneti na tržište
match
šibica
utakmica
duplikat
prilika (za brak)
meal
obrok
krupica
mean
imati na umu
imati smisao
osrednji
prosek
prosečan
srednji
zao
zloban
značiti
meatball
ćufta
mesna lopta
medicine
lek
medicina
mercury
živa
merkur
mill
mlin

0.001
promil
mime
pantomima
pantomimičar
mind
imati nešto protiv
brinuti
paziti na
voditi računa o
imati nešto protiv
mind
um
stav
mišljenje
sećanje
pamet
pažnja
naum
mine
rudnik
mina
moje
mine
vaditi rudu
minirati
minister
ministar
ministrant
minor
maloletan
niži (po činu)
omanji
lakši (prekršaj)
mol (muz)
snižen (ton, muz.)
mint
nana, menta
kovnica
kao ispod čekića
"mint condition" znači "kao nov"
minutes
zapisnik
minuti
miss
gospođica
promašaj
miss
promašiti
nedostajati
miss out
propustiti (priliku)
promašiti napolje
missing
nedostaje
nestao
promašuje
model
manekenka
maketa
matematička konstrukcija koja opisuje proces
prototip
tip proizvoda, različit od drugih proizvoda istog proizvođača
person posing to a painter or a photographer
modelovati
uobličiti
monday
ponedeljak
u ponedeljak
money order
uputnica
novac nalog
morning
jutro
prepodne
mortar
avan
malter
mina (bacačka)
omalterisati
mother of pearl
sedef
majka biserova
mother-in-law
svekrva
tašta
majka-u-zakonu
motherboard
matična ploča
mama daska
mount
planina (skr. od mountain)
jahaća životinja
uzjahati
montirati
mouthpiece
pisak
usta-komad
predstavnik za medije
move
kretati se
kretati se
mrdati
pokret
potez
selidba
seliti se
move
movement
pokret
satni mehanizam
trend
kretanje
promena na tržištu
stav
u muzici
deo satnog mehanizma