Engleskom ponestaje reči - O

osveženo dne 23-I-2019 16:27:59
objective
objektivan
cilj
zadatak
objektiv
akuzativ
occupation
okupacija
zanimanje
odd
neparan
čudan
-etak
npr "forty-odd" znači četrdesetak.
office
ured
organ (vlasti)
funkcija, položaj
oil
ulje
nafta
podmazati
podmazivati
old age
starost
staro doba
on our own
nasamo (mi)
na našem sopstvenom
(mi) sopstvenim snagama
one tenth of one percent
promil
postoji "per mill" ali to niko ne zna.
jedna desetina jednog procenta
open one's mouth
zinuti
otvoriti (čija) usta
order
narudžbina
redosled
naređenje
nalog
red
narudžbenica
naručiti
narediti
poređati
pazar
orderly
uredno
redar
propisan
dežurni
staložen
posilni
original
prvobitni
originalan
izvornik
original
other way around
obratno
drugim putem okolo
out
napolju
ugašen
ne radi
outer space
svemir
spoljni prostor