Engleskom ponestaje reči - T

osveženo dne 9-VIII-2021 17:47:23
tab
ušitak, etiketa na odeći
jezičak (na kartoteci)
račun (kafanski)
nadenuti ime
pritisnuti 'tab' taster
tabulator
etiketa
čep (na tetrapaku ili limenci piva)
slovo broj 8 u ANSI/ASCII rasporedu
zakrilce (na krilu, repu, krmi)
tabloid
tableta
tablet
table
sto
tabela
stoni
tablica
staviti na dnevni red
odložiti
trpeza
društvo za stolom
tabelirati
tag
nalepnica
obeležiti
jure (igra)
take
uzeti
oduzeti
odneti
poneti
obuzeti
mito ("he's on the take" - on ubire mito)
trebati ("it takes three hours" - treba tri sata za to)
take a hit
uzeti pogodak
biti pogođen
take a look
uzeti pogled
uzeti izgled
pogledati
take a recording
snimiti
uzeti snimak
take a shit
srati
uzeti govno
take a shot
gađati
snimiti (sliku)
okušati se
uzeti čašicu
take a turn
skrenuti
uzeti okret
okušati se
doći na red
take a vow
zavetovati se
uzeti zavet
take away
odneti
ukloniti
skloniti
izneti
oduzeti
poneti jelo ("za poneti")
poneti (sa sobom)
odvesti
take care
čuvati se
starati se
pobrinuti se
paziti
uzeti brigu
take chances
uzimati prilike
rizikovati (mada postoji glagol risk, ali obavezno ide sa objektom)
take down
skinuti (sa)
omalovažiti
oboriti
položiti (na tle)
porušiti
zabeležiti
take off
poleteti
svući (se)
uzleteti
skinuti
take on
primiti na sebe
poprimiti
take part
učestvovati
uzeti deo
take possession
uzeti imovinu
oduzeti
zaposednuti
take pride
ponositi se
uzeti ponos
take the sun
sunčati se
uzeti sunce
take turn
uzeti skretanje
smenjivati se
take under
pokopati
v. undertake
take under advisement
uzeti pod savetovanje
razmotriti
tan
štaviti
pocrneti
tangent
tangenta
tangens
tank
tenk
rezervoar
tear
kidati
derati
poderati
pokidati
iskidati
izderati
tear
suza
poderotina
tear limb from limb
raščerečiti
otkidati ud od uda
television
televizija
televizor
tell
reći
izjaviti
pričati
pripovedati
razlikovati
tvrditi
ispričati
odati
narediti
razumevati se u očitavanje časovnika (tell the time)
teller
pripovedač
blagajnik (u banci), šalteraš
brojač (npr glasova u skupštini)
temper
temperament
narav
kaliti
npr čelik
ugađati
klavir i sl.
temple
hram
slepoočnica
tenth of one percent
promil
desetina jednog procenta
term
vremenski rok
član (polinoma)
termin
mandat
polugođe
terminal
klema
na akumulatoru ili drugoj bateriji
krajnja stanica
gde se završava jedna mreža i počinje druga
aerodrom, poslednja stanica metroa, luka, kraj pruge
ogranak
istureni deo na samom kraju, npr zadnja pošta
terminal
uređaj sa ekranom i tastaturom
zaključni
npr završno poglavlje
završni
stupanj, npr bolesti; poslednji u nizu
terms
termini
uslovi
iznos za uplatu
textbook
udžbenik
školski (primer)
tekst-knjiga
that much
toliko
to mnogo
then
then
tada, onda
tadašnji, ondašnji
there is a
postoji
tamo je jedan
ima
there is no
tamo je nijedan
nema
there is nobody here
ovde nema nikog
tamo je niko ovde
thick
debeo (sloj, omot, pregrada)
gust
ispunjen (ispunjen dimom bi bilo "thick with smoke")
nejasan (govor)
težak (strani naglasak ili druga lako uočiva osobina)
dubok, temeljan (npr mrak ili tišina)
blizak (prijatelj)
tup, priglup
think
misliti
razmišljati
pomisliti
premišljati se
this
ovaj
jedan
vicevi počinju sa "and this guy walks into a bar"
ja
"They won't fool this sailor", gde misli na sebe.
ovako
"never felt this high"
ovo
"this is bullshit"
this way
ovim putem
ovuda
ovako
na ovaj način
thread
konac
nit
vlakno
navoj
udenuti (se)
namotaj
ušnirati
through
kroz
gotov
direktan (prolaz, prevoz)
skroz
do kraja
u prečniku
preko, pomoću (nečeg)
prolazan ("not a through street" - tj ćorsokak)
through and through
prostrelna rana
s kraja na kraj
do kraja
temeljno
through here
kroz ovde
ovuda
through there
kroz tamo
tuda
onuda
thursday
četvrtak
u četvrtak
thursdays
četvrtci
četvrtkom
ticket
ulaznica
vozna karta
srećka
izborna lista
kazna (mandatna, na čemu se piše)
baš ono što treba
kazniti (mandatno)
izdati ulaznicu/voznu kartu
tight
tesan
zategnut
škrt
nepropustan
triko (u množini, tj. tights)
gusto tkan
barabar (nadmetanje)
trešten (pijan)
prepun
nabijen
tile
pločica
crep
popločati
time
vreme
put (dvaput, triput)
ritam, takt
tempirati
meriti vreme
čas
trenutak
jednom
puta (računska radnja, kad je u množini)
npr times table - tablica množenja, ali timetable je red vožnje
put (ponavljanje)
npr u "second time", "time and time again"
time machine
vremeplov
vreme mašina
timetable
vremetabla
vremesto
red vožnje
tin
kalaj
limenka
tin smith
tinsmith
kotlokrpa
kalaj kovač
limar
tip
vrh (jezika, prsta, alatke - ne brda)
bakšiš
napojnica
dojava
sobaliti
dojaviti
preturiti
šiljak
nagnuti
dati bakšiš
title
zvanje
tapija
naslov
to go
ići
treba posetiti
npr. "places to go"
za poneti
radno stanje
tj "good to go" = "ispravan"
toast
dvopek
zdravica
nazdraviti
too
takođe
previše
top
čigra
vrh
šatra
poklopac
gornji deo
bluza
krov (kola)
top
nadmašiti
mimoići
napuniti
dodati povrh
sipati do vrha
top of the head
teme
vrh glave
track
putanja
trag
kolosek
trkalište
trka (atletika)
kanal (magn. zapis)
pesma (na albumu)
gusenica (na vozilu)
žljeb (npr na gramofonskoj ploči)
ostaviti trag
nišaniti (pokretnu metu)
pratiti (plen, lovinu)
proputovati
staza (u trkama)
kolotečina
ući u trag
trčanje
kao sport
trade
trgovina
trampa
zanat
razmena
razmeniti
trgovati
trampiti
trgovački
istovetan tvrdom povezu (kad se odnosi na meki povez)
strukovni
struka
branša
trail
trag
vući se (za nečim)
vući (po zemlji)
pratiti trag
zaosta(ja)ti
puzati (biljke puzavice)
staza (ugažena)
vući za sobom
otezati (u govoru)
gmizati
train
voz
povorka
tok (misli)
(na)nišaniti
uvežbavati
transplant
presaditi
rasaditi
treat
tretirati
častiti
čašćavanje
uzeti ~ kao
obraditi
poslastica
pregovarati (ka primirju ili sporazumu)
trial
pokušaj
probni
suđenje
iskušenje
trip
tura
put(ovanje)
greška
saplitanje
spotaći (se)
prekinuti struju
saplesti
aktivirati
okidač (nagazni ili potezni)
trouser leg
nogavica
pantalone noga
trunk
stablo
surla
kofer
trup
trupac
prtljažnik
trust
poverenje
trust
try
pokušati
suditi
truditi se
pokušaj
proveriti
"true and tried" - proveren u praksi
tube
cev (i katodna)
unutrašnja guma
tuba
metro (brit.)
tunel
elektronska lampa
tubing
crevo
cevi (zbirno)
spuštanje niz planinsku reku u traktorskoj gumi, kao sport
tkanina bez bočnih ivica
tuesday
utorak
u utorak
turkey
Turska
ćurka
ćuretina
turn
okrenuti (se)
okretati (se)
skrenuti
navršiti
vrteti
strugati
obrnuti
osvrnuti se
red (na koga je)
skretanje
okret
obrt
izlet
ishod
sklonost
izvrtanje (na naličje)
iskovati
iskrenuti
upraviti
uperiti
pribeći (čemu)
pouzdati se
osloniti se
pretvoriti se u
turn black
skrenuti crn
zacrneti
pocrneti
turn blue
poplaveti
skrenuti plavo
pomodreti
turn down
skrenuti dole
odbiti
preklopiti
presaviti
spustiti
utišati
umanjiti
turn gray
osedeti
skrenuti sivo
posiveti
zasiveti
turn green
ozeleneti
skrenuti zeleno
pozeleneti
turn in
predati (se)
skrenuti u
ocinkariti
otići na spavanje
turn loose
skrenuti rasuto
otkačiti, otpraviti
turn sour
skrenuti kiseo
ukiseliti se
prokisnuti
zahladneti (odnosi)
type
tip
slog (štamparski)
štampani tekst
slova (odštampano)
slova (u štampariji)
type
tipkati
svrstati