engleski - H

osveženo dne 11-II-2012 13:58:02
Original
oni izgovaraju
mi izgovaramo
Haiti
hejti
haiti
Hebrew
hibru
hebrejski
Hyundai
handej
hjundai