engleski - U

osveženo dne 7-X-2005 16:26:01
Original
oni izgovaraju
mi izgovaramo
Utah
juta (sa dubokim A)
svakojako