Zvanični engrpski - K

osveženo dne 1-IV-2020 14:27:41
reč
kako je bilo pre
kako je sad i zašto
kanibalizam
Ljudožderstvo se to zvalo, jer to je to.
Kanibalizam valjda zvuči civilizovanije, šta li.
kapacitet
"Treba da uposlimo svoje kapacitete" "A sad da izmerimo kapacitet pluća" "Fabrika radi sa 34% kapaciteta"
"jeste deo ekipe u određenom kapacitetu" - jer u engleskom "in ... capacity" znači "u svojstvu", tj. ovo bi se ranije reklo "jeste deo ekipe na nekim poslovima", ili "jeste deo ekipe u nekom svojstvu".
kh: pod komandom Gadafijevog sina Khamisa
pod komandom Gadafijevog sina Hamisa
"kh" u engleskom služi da bi se h sigurno izgovorilo; bez k, ume i da se proguta. Tj koriste ga Rusi i Arapi, sve u nadi da će se na engleskom čitati kao h, međutim zajeb: uvek ga pročitaju kao k.
know how
umeće, umeti
ova glupost je uvezena još sedamdesetih
koment
to se zvalo komentar
sad se zove koment, jer engleski.
konekcija
veza, i dalje veza u većini slučajeva
veza sa internetom je konekcija iako je u stvari veza
kredit
Zajam koji se vraća u ratama - kredit za kola, kredit za kuću, potrošački kredit.
Novac u mobilnom telefonu, u stvari pretplata.
kropovati
obrezati (fotku), što se nekad radilo makazama
prema "crop" što znači žetvu, prinos, seču pa eto i to obrezivanje (ali ne i ono drugo obrezivanje, to mora na latinskom: circumcision, krugorez)